Lời cuối cho một cuộc tình

20769085_images1503063_2

Con đường cũ em qua

Giờ nắm tay… người khác

Hai năm rồi, chao chát

Đến từng lối đi về Continue reading