Mùa thi, World Cup và Ba!

Pictures in the News: Rio de Janeiro, Brazil

Cách đây đúng 8 năm, mình cũng đùm đề gói ghém theo ba vào Sài Gòn thi Đại Học. Mùa thi của mình cũng không vất vả là mấy vì nhà ngoại trong này, Sài Gòn với mình không phải là cái gì đó quá xa lạ. Từ nhỏ thì hè nào cũng vào “cắm dùi” hơn 1 tháng để chơi bời cùng các anh chị. Năm đó mình cũng chỉ thi duy nhất một trường, và cũng vì có ba đi cùng nên mọi sự cứ gọi là yên chí lớn.

Nói như thế, không có nghĩa là mùa thi của mình ít chuyện để kể. Continue reading