Nhân vật nữ nào bạn yêu mến nhất trong tiểu thuyết?

pzmrKXQgL7GEZvigD6W1bUEzXJN

Lâu rồi không viết gì hết, page mốc meo cả lên rồi! Nay nhân dịp Quốc tế phụ nữ, ngẫu hứng viết một bài review ngăn ngắn về một nhân vật nữ mình khá yêu thích trong một cuốn sách và bộ phim yêu thích cho vui hén…

Continue reading