Sự lựa chọn

CHOOSE1

Chetna Sharma (Ấn Độ)

Dù cuộc đời như thế nào, chúng ta luôn có một sự lựa chọn. Và Veronika cũng đã tìm ra lựa chọn của riêng mình… Continue reading