[Review] Arrival và triết lý thời gian từ một cuộc đổ bộ

trkSOjIZ8KeV2eaqwKH16bbCliR.jpg
Nếu bạn có thể nhìn thấy trọn vẹn cuộc đời mình với những bi kịch phía trước, liệu bạn có quyết định thay đổi nó?

(Warning: Spoilers ahead!!!)
Continue reading

Advertisements